Historier fra virkeligheden

FOA Varde klæder sine tillidsfolk på, så de kan forholde sig til kommunale planer om udlicitering. Et heldagsmøde i FOA i februar vil få følger, for nu mødes alle LO-fagforeninger med kommunalt ansatte medlemmer, for at danne netværk og involvere sig omkring fremtidens arbejdspladser
Medarbejdernes lønvilkår og ansættelsesvilkår kom med over i det nye A/S, da Aalborg Vand blev selskabsgjort i 2010. Men der er mange ubekendte, når det offentlige skal give slip på forsyningen. – Jeg var modstander af regeringens forslag til liberalisering og selskabsgørelse helt fra start, siger tidligere tillidsmand Benny Pedersen, som deltog i forhandlinger om medarbejdernes vilkår.
- Vi vil mere jobrotation, siger Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (A) efter han sammen med FOA Nordvestsjælland har sendt 21 pædagogmedhjælpere i uddannelse til pædagogisk assistent. Ledige vikarierer imens.
På Regionshospitalet i Randers får 16 vikarer i et rotationsprojekt nu tilbud om uddannelsesplads som serviceassistenter. Et nyt hold på 18 elever starter i foråret 2012
Da Aalborgs Kommunes Elforsyning blev solgt for et år siden, var de 50 medarbejdere noget nervøse for deres løn- og arbejdsvilkår. – Vi fik forbundene med og fik en god toårig aftale om vores vilkår, siger tillidsrepræsentant Jacob Tylkjær.

Side 1 af 3  > >>

Faglige redskaber mod nedskæringer

LO-projektet blev sat i søen i 2011 for at afbøde konsekvenserne af den nulvækst, der præger de offentlige arbejdspladser. Målet med projektet var at finde nye veje og inspirere til nye faglige udspil lokalt.

Desuden har projektets konsulenter været i ”marken” for at opliste, diskutere og udbrede muligheder for fyrede, fyringstruede og nyuddannede medlemmer af FOA, HK, SL, 3F og Metal, så medlemmerne i stedet for en fyreseddel fik perspektiv og nye muligheder på arbejdsmarkedet.

Selvom der er kommet en ny regering, så er der intet der tyder på, at der ikke stadig vil være smalhals i kommuner og regioner, derfor er der stadig behov for at styrke arbejdet lokalt med at afbøde konsekvenserne af besparelser og omlægninger.

 


Vidensbank

Hjemmesiden har i projektperioden fungeret som mødested for tillidsfolk og lokale netværk, den funktion er ophørt med projektets afslutning.

Men i Vidensbanken kan du finde en samlet oversigt over de erfaringer, redskaber og den dokumentation, som LO-konsulenterne og de lokale tillidsfolk har udviklet og samlet under projektet.

Her finder du Vidensbanken


Læs pjecen "På forkant" online

faktark

Konference

Konferencen: "Faglige udspil over for offentlig nulvækst" blev afholdt den 19. april.

Læs om konferencen her